Som forskare hämtar man in kunskap från en mängd källor som spänner över tid, rum och akademiska disciplinera. Men det som gör starkast intryck finns ibland i ens egen vardag. Johan Pries, postdoktor vid Lunds universitet och aktiv i projektet Välfärdens landskap och den täta staden vid SLU Ultuna, reflekterar över hur förtätning påverkar det miljonprogramsområde i norra Lund han själv bott i sedan snart tjugo år.

Välfärdens landskap är påfallande osynligt. De utemiljöer som hjälper oss att må bra, platser för lek, rekreation, träffa folk eller bara koppla av, är så vardagliga att vi ofta tar dem för givet. Ännu svårare att få syn på är hur hela stadsdelar och städer har planerats utifrån idéer om rättvis tillgång till välfärdens infrastrukturer så som grönområden, anläggningar för idrott och fritid, osv. Och hur får vi syn på allt det arbete som görs, av frivilliga organisationer och av kommunen, för att välkomna och öppna upp dessa områden och infrastrukturer för en bred allmänhet? Allt detta är del av Välfärdens landskap.