Om projektet

Stadens landskap är en del av vår välfärd. Dess platser, från torg och cykelvägar till lekplatser och grönstråk, ger utrymme för vissa aktiviteter, och speglar också vissa samhällsideal. Den här bloggen reflekterar över landskapets betydelse för välfärden – och hur välfärden i många fall hotas av dagens stadsbyggnad. 

De som skriver bloggen är i första hand forskare inom det tvärvetenskapliga projektet Välfärdens landskap. Men var och en har sin röst, och sitt perspektiv: bloggen värnar om den mångfalden, och hoppas att den ska gynna en levande debatt om Välfärdens landskap. 


Projektdeltagare

Mattias Qviström, professor, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Märit Jansson, universitetslektor, Institutionen för landskapsarkitektur, SLU

Neva Leposa, postdoktor, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Johan Pries, biträdande universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lund Universitet

Amalia Engström, doktorand, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Mia Ågren, doktorand, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Sued Ferreira da Silva, doktorand, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Emma Herbert, forskningsassistent, Institutionen för landskapsarkitektur, SLU