A report from a visit to a recent exhibition where the artist Leif Engström displays paintings that captures the suggestive and everyday landscape of the modernist era, a landscape that goes beyond current calls for separation between the private and the public.

Som forskare hämtar man in kunskap från en mängd källor som spänner över tid, rum och akademiska disciplinera. Men det som gör starkast intryck finns ibland i ens egen vardag. Johan Pries, postdoktor vid Lunds universitet och aktiv i projektet Välfärdens landskap och den täta staden vid SLU Ultuna, reflekterar över hur förtätning påverkar det miljonprogramsområde i norra Lund han själv bott i sedan snart tjugo år.